090 - 12 12 12
Boka en elbil!

På Umeå miljötaxi kör vi endast miljöklassade bilar. Vi minskar klimatpåverkan jämfört med andra taxibolag. Gör en insats för miljön och boka en miljövänlig taxi.
Kravet för bilarna som körs i Umeå miljötaxi har alltid varit att bilarna ska vara miljöklassade. Sedan 2019 höjer vi målet och nu ska alla bilar som köps in kunna köras på förnyelsebart.

Vad är en miljöbil?

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.
Vår ambition är att under 2020 vara helt klimatneutrala. Fortsättning följer..

Våra samarbetspartners

Och kunder

u&me

u&me - new hotel culture

Stora Hotellet

Stora hotellet

Umeå Airport

swedavia