Umeå Miljötaxi | 090 - 12 12 12090 - 12 12 12

Boka Online


Umeå, Västerbotten.
- est. 2017 -

Om Umeå Miljötaxi

Umeå Miljötaxi är ett etiskt starkt taxibolag som arbetar för att skapa bättre förhållanden för både chaufförer och miljö.

Av oss kan ni förvänta er:
Vi ska utföra resorna i bilar som är miljöklassade (enligt de krav som gällde när bilen var ny.)
Vi ska i övrigt i första hand välja miljövänliga alternativ genom hela organisationen.
Vi ska erbjuda konkurrenskraftiga priser.
Vi ska erbjuda lönevillkor som är lika bra eller bättre än lägsta nivån i kollektivavtalet.
Vi ska alltid sträva efter att erbjuda den bästa servicen på marknaden.

Miljöklassad taxi med låg klimatpåverkan
Våra bilar och personal ska vara en del av en Våra bilar och vårt taxibolag är anpassat för ett riktigt litet avtryck på vår planet. Vi har miljöklassade bilar och jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet ännu mer.

Vårt Miljöperspektiv Vi skall…
Erbjuda miljöeffektiva och trafiksäkra transporter.
Arbeta för att minimera verksamhetens påverkan på miljön.
Vid inköp eftersträva produkter och tjänster med lägsta möjliga miljöbelastning.
Eftersträva att anlita leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor samt att påverka nuvarande leverantörers miljöarbete.
Vidareutbilda och informera i miljöfrågor för att ständigt öka miljökompetensen bland medarbetare och transportörer.
Upprätthålla ett miljöledningssystem för hela verksamheten som ska leda till ständiga förbättringar, med hänsyn taget till våra tekniska förutsättningar samt finansiella, operativa och affärsmässiga krav.
Vi har visitkort av returpapper.
Vi använder oss enbart av miljötvättar.
Men detta är enbart början på vårat arbete och vi kommer ständigt söka efter nya grönare och bättre alternativ!

Priser

Resorna utförs på taxameter om inget annat avtalats.
Umeå Miljötaxis ordinarie pris enligt taxameter ser ut så här:
Grund avgift: 65 kr + 11 kr/km + 777 kr/tim
Jämförelsepris (en resa på 10 km som tar 15 min): 369 kr
Tillägg tillkommer på storhelg. .

Till/från Umeå Airport

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss, ris och ros, förslag eller bara för att säga hej !
Umeå Miljötaxi Taxi Umeå Taxi
Fiskegränd 7, Umeå

info@umeamiljotaxi.se